In een professionele cultuur zijn mensen wakker en aanspreekbaar. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het geheel van de organisatie en zijn hieraan bijdragend. Mensen tonen niet de beste versie van zichzelf, maar laten zich kennen. 

Visie

Als je organisaties ziet als een levend geheel worden we losgeweekt uit onze directe eigenbelangen en krijgen we oog en verantwoordelijkheidsgevoel voor het grotere geheel waarvan we deel uitmaken. Het is een optiekverhoging die noodzakelijk is om goed in een organisatie te kunnen functioneren en ons potentieel volledig te kunnen en willen inzetten. Deze visie nodigt ons uit te zien wat de organisatie dient of juist verzwakt. Wanneer we ons afstemmen op de levende organisatie, stemmen we ons af op een kwalitatief hoger niveau van ontwikkeling, zonder daarbij de personen uit het oog te verliezen. We raken gemotiveerd om de hogere waarden van de organisatie voorop te stellen in plaats van ons vast te bijten in ons eigenbelang. Het is mogelijk om vanuit deze optieverhoging te werken aan je organisatie.

Als je graag een school wilt zijn waar het team, de ouders en de kinderen tróts op zijn dan is het essentieel om te weten wat de kracht van jullie school is. Door het vinden van de unieke identiteit en de kracht van jullie school krijg je niet alleen scherp waar jullie goed in zijn maar ook waar jullie naartoe willen!

Eigenheid en identiteit
Een scherpe identiteit maakt je betekenis voor ouders en kinderen heel duidelijk. Er spreekt een belofte uit die werkt als een magneet. Het trekt die ouders en kinderen aan waarvoor je er ook wilt zijn.
Maar hoe ziet dat eruit? Wat zie je jezelf doen? Wat zie je de leerlingen doen? Wat hoor jij jezelf en je collega’s zeggen? Wat hoor je de leerlingen zeggen? Hoe kijk je naar ouders? En hoe ga je met hen in gesprek?

Wat zou er gebeuren als de identiteit van jullie school een uitgesproken vertaling krijgt naar jullie onderwijs, naar de cultuur in jullie team en de sfeer in de school? Als jullie waarden zo scherp zijn dat ze richting geven aan het gedrag van de teamleden en doorwerken in het gedrag van de leerlingen. Als jullie datgene wat jullie beloven aan leerlingen en ouders allereerst zelf in de praktijk brengen. En als jullie vervolgens een prikkelende omgeving vormen waar leren en ontwikkelen voor iedereen een vanzelfsprekende realiteit is.