Met Zijnsoriëntatie wordt letterlijk bedoeld: je oriënteren op Zijn, de altijd aanwezige gronddimensie van het bestaan. Alles wat bestaat is een vorm van Zijn. Wanneer je je dat bewust bent, raak je contactvol aanwezig in het Nu.

Zijnsoriëntatie is een modern pad van verlichte levenskunst. Het is een geheel eigenstandige spirituele levensvisie die schatplichtig is aan het Tibetaans Boeddhisme en tegelijkertijd volledig geworteld is in de hedendaagse Westerse maatschappij, met alle kennis en kunde die daarbij hoort. Zijnsoriëntatie gaat daarmee voorbij aan het klassieke onderscheid tussen spiritualiteit en psychologie. Je leert mediteren, je maakt contact met je wijsheidsgeest en brengt je energie tot stroming. Kortom: je leert om de bron van Rijkdom in jezelf te openen. Daarnaast leer je ook de patronen van je gewoontezelf kennen. Je doet diepgaand zelfonderzoek en krijgt inzicht in jouw eigen psychologische ontwikkeling. Het doel hiervan is om losser en vrijer te worden ten opzichte van je gewoontes. Om opnieuw te ontdekken hoe jij je leven vanuit vrijheid vorm wilt geven. Om te gaan leven wie je ten diepste bent. De mogelijkheid van je geest om te ‘rusten in Zijn’ biedt je een geweldig uitgangspunt om je leven tot vervulling te brengen: in je relaties, werk en maatschappelijke betrokkenheid.

Onder leiding van grondlegger en inspirator Hans Knibbe, is de zijnsvisie de afgelopen dertig jaar uitgegroeid tot een rijke en geheel eigen visie op leven in vrijheid en verbondenheid in de westerse wereld. De visie en de daaruit volgende aanpak zijn daarmee compassievol én doorsnijdend naar hoe jij vanuit jouw gewoontepatronen, steeds weer opnieuw hetzelfde doet. Zo helpt Zijnsoriёntatie mensen om hun leven wezenlijk te verdiepen en te verrijken. Het wijst hen steeds opnieuw in de richting van het Licht.

Zijnsoriëntatie leert je de kunst van gelukkig zijn. Als je dit pad loopt, onderga je een diepgaand bewustwordingsproces, waarin alle aspecten van jouw leven aan bod komen. Het licht gaat aan en schijnt op alles in jou en om jou heen. Dat is een enorme rijkdom.

“Er is een grote schat in ons. Een onuitputtelijke bron van rijkdom, liefde en helderheid. Dat is onze diepste aard. Onze Zijnsgrond. Deze Zijnsgrond is grotendeels vergeten geraakt in ons dagelijks bewustzijn. Toch zijn er momenten waarop de uitstraling van deze grote schat kenbaar wordt. Bijvoorbeeld wanneer we ontroerd zijn door schoonheid. Of wanneer we overstijgende liefde en opofferingsgezindheid ervaren. Of wanneer we door een goed gesprek openheid ervaren. Op zulke momenten zijn we even vrij van het benauwde, beperkte en voorspelbare stramien van ons gewoonte-zelf. We overstijgen onszelf en proeven bestaansmogelijkheden die veel ruimer, inspirerender en creatiever zijn. En gek genoeg voelen deze momenten ook heel vertrouwd. We weten: zo ben ik eigenlijk bedoeld. We zijn thuisgekomen in onze Zijnsaard. Deze uitzonderlijke momenten kunnen een spoor achterlaten. We hebben nu weet van een vrijheid, natuurlijkheid, ruimte en moeiteloosheid die ons normale gewoontegedrag armoedig en beperkt doet lijken. We kunnen het hierbij laten, onze zegeningen tellen en hopen dat zo’n ervaring zich nog eens voordoet. We kunnen ook gedreven raken om deze kwaliteiten meer plek te geven in ons leven en het wezenlijk te verdiepen en te verrijken”. 

* Hans Knibbe: grondlegger en oprichter van de School voor Zijnsoriëntatie